Stichting Internationale Van Wassenaer Concours voor Ensembles Oude Muziek

In 1985 is de Stichting Oude Muziek Nederland opgericht met als doel nieuwe impulsen te geven aan de historisch verantwoorde  uitvoeringspraktijken van muziek van ca. 1600 - 1800 door jonge afgestudeerde beroepsmusici. Daartoe werd een (nu tweejaarlijks) internationaal concours coor ensembles in het leven geroepen. Dit cocnours is vernoemd naar de muzikaal getalenteerde achttiende Haagse (en Twentse) diplomaat Unico Willem graaf van Wassenaer. In 1998 heeft de Stichting haar naam gewijzigd in Stichting Internationale Van Wassenaer Concours, ter verdere profilering van haar belangrijkste activiteiten en mede om duidelijker onderscheid te maken ten aanzien van het jaarlijkse, in Utrecht gehouden Holland Festival Oude Muziek. Het concours wordt in 2002  voor de twaalfde keer gehouden en vindt plaats op diverse historische locaties in Den Haag, zoals de Nieuwe Kerk, de Gotische Zaal van de Raad van State, ooit onderdeel van de residentie van de diplomaat Van Wassenaer.

Het concours staat open voor ensembles barokmuziek uit binnen- en buitenland. Vele prijswinnaars hebben mede dankzij het concours de weg naar de internationale concertpodia gevonden. Dit jaar dingen elf barokensembles mee, die uit  een voorronde met meer dan twintig ensembles het meest kansrijk lijken.

Bijzonder aan het concours is dat het barokrepertoire op authentieke instrumenten wordt uitgevoerd in een historische entourage. Zo verzorgen de deelnemende ensembles op vrijdag 4 oktober 2002op vier verschillende historische locaties gratis lunchconcerten.

De internationaal samengestelde jury beoordeelt een aantal aspecten: samenspel, stijlbesef en algemene indruk. Per onderdeel worden punten gegeven (0-100). De jury staat, evenals voorgaande jaren, onder voorzitterschap van barok-violiste Marie Leonhardt. Overige juryleden zijn Krijn Koetsveld, Casper Vogel, Wouter Möller, Dario Tabbia, Guido van Oorschot en Peter Holtslag.

De voorronde vindt plaats op donderdag 3 oktober 2002 in De Nieuwe Kerk. De finale is op zaterdag 5 oktober 2002 om 14:00 uur in de Gotische Zaal van de Raad van State.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij Impulse Art Management te Amsterdam, dat sedert 1989 de organisatie van het concours in handen heeft (impulse.art.m@hetnet.nl) .