Van Wassenaer archieven

 

 


Huisarchief Twickel
Het Nationaal Archief  

Als onderdeel van het Project heeft het Nationaal Archief de inventarisatie ter hand genomen van het zeer omvangrijk archief van de Van Wassenaers. Onder de naam "Wassenaer, de Oudste", Het archief van de familie Van Wassenaer van Duvebvoorde in Hollands adelsperspectief, Inventaris Van Wassenaer van Duvenvoorde 1226 - 1996, is dit project inmiddels afgerond.

Het eerste exemplaar van de inventaris werd op 4 oktober 2002 aangeboden aan Mw. L. barones van Wassenaer-Wiarda. De inventaris is vervaardigd door dr. J.C. Kort met medewerking van drs. R.C. Hol. Het is uitgegeven bij Uitgeverij Verloren te Hilversum. Bij de inventaris bevindt zich een CD-ROM met het overzicht van de 3.400 stukken die daarin zijn opgenomen.

Huisarchief Twickel

Daarnaast is een omvangrijk Wassenaer-archief als "Fonds Wassenaar"  opgenomen in het huisarchief Twickel. Daarvan is in 1999 een Regestenlijst verschenen, gepubliceerd door het Algemeen Rijksarchief.

Literatuur over de Van Wassenaers is op een afzonderlijke pagina opgenomen.