Het Boek "Heren van Stand - 800 jaar familiegeschiedenis Van Wassenaer"

 

 
Het boek
Ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de Famile van Wassenaer is op 30 mei  2001 het boek "Heren van Stand - 800 jaar familiegeschiedenis Van Wassenaer" verschenen. Het eerste exemplaar is die dag aangeboden aan Mr H.D. Tjeenk Willink, vice-voorzitter van de Raad van State, en daarme hoofdbewoner van het huis aan de  Kneuterdijk 22, voormalig paleis van de Van Wassenaers.

In november 2000 was het precies 800 jaar geleden dat voor het erest een lid van het geslacht van Wassenaer in een oorkonde werd vermeld als getuige van de graaf van Holland. Andere oude adellijke geslachten als Van Brederode en Van Teijlingen die ook in deze periode zijn opgekomen, zijn inmiddels allang uitgestorven. De familie Van Wassenaer leeft daarentegen voort in de twee overgebleven takken Van Wassenaer van Catwijck en Van Wassenaer van Nederhemert die beide in de Familiestichting zijn vertegenwoordigd. Het bestuur van deze stichting initieerde het uitbrengen van een verantwoorde historische studie waarin niet de meeste aandacht zou uitgaan naar de opeenvolgende generaties in genealogisch verband zoals H.G.A. Obreen deed in zijn Geschiedenis van het geslacht Van Wassenaer (Leiden, 1903) maar het accent zou komen te liggen bij de plaats en betekenis van de Van Wassenaers in het kader van de geschiedenis van de adel in Nederland.
Als thema's staan in het boek de verschillende overlevingsstrategieŽn centraal die de adel ontwikkelde ten aanzien van verwerving van vermogen, publieke ambten en functies, huwelijk, opleiding, wooncultuur en godsdienst. Het boek bestrijkt vier tijdvakken:
Deel I - De Hollandse adel in de middeleeuwen. De Wassenaer van 1200 tot 1523 door dr. M.J. van Gent en dr. A. Janse
Deel II - De periode 1523 - 1665 door Prof. dr. S. Groenveld
Deel III - De periode 1665 - 1815 door dr. Joh. Aalbers
Deel IV - De periode 1815 - 2000 door dr. Y. Kuiper
Voorts is in het boek een aantal vignetten van een tiental leden van het geslacht Van Wassenaer worden opgenomen.

De eindredactie is in handen van dr. H.M. Brokken. De Stichting Hollandse Historische Reeks treedt op als uitgever.

 

 

 

Uitvoering boek:
Binnenwerk 314 pagina's, rijk geÔllustreerd; boekbloek 24 x 30 cm. Genaaid gebonden in papillin band, met stofomslag in kleur. Tekstopmaak door Seff Bader.

Het boek is inmiddels niet meer leverbaar.

ISBN 90-76775-03-6