Unico Wilhelm
van Wassenaer Obdam
(1692 - 1766)

  

Bio

De bekendheid van Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam (1692 - 1766) als componist is van nog zeer recente datum. Door de vondst van een manuscript van de 'Concerti Armonici' in de bibliotheek van kasteel Twickel kon hij in 1980 worden geïdentificeerd als de componist van deze kamer­muziek, die, behorend tot het internationale repertoire, voordien werd toegeschreven aan onder anadere de Italiaan Giovanni Battista Pergolesi.

Unico Wilhelm trouwde de uit Franeker afkomstige Dodonea Lucia van Goslinga. Eén van hun kinderen is Carel George van Wassenaer Obdam.

 

Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam was de derde zoon van Jacob van Wassenaer Obdam en Adriana van Raesfelt. Hij was lid van de Overijsselse, later van de Hollandse Ridderschap, gecommitteerde ter Staten-Generaal, hoogheemrad van Delfland, raad ter admiraliteit van Rotterdam, bewindhebber van de VOC ter kamer Hoorn en Enkhuizen, gezant naar Frankrijk en landcommandeur van de Duitse Orde. Hij trouwde in 1723 Dodonea Lucia van Goslinga, uit Franeker. Hij is onsterfelijk gebleven door zijn verborgen gave als componist van onder meer de zes Concerti Armonici.

Handschrift van Unico van Wassenaer Obdam van een van zijn Concerti Armonici, het vijfde in dit geval.