Wassenaer.net

Activiteiten

Op zaterdag 10 september 2022 vond de Open Monumentendag plaats op het landgoed Hoekelum. Het landgoed ligt even ten noorden van de Bennekomse dorpskern. Het uitgestrekte landgoed Hoekelum is belangrijk cultuur-historisch erfgoed, het bevat in totaal 16 rijksmonumenten, waaronder het kasteel en de bijzondere en fraaie tuin- en parkaanleg.

Via onderstaande links is meer informatie beschikbaar over de historie van het landgoed:

Lees verder >> Landgoed Hoekelum

De `Vereeniging tot Bevordering der Paardenfokkerij in Gelderland`, een vereniging die al meer dan honderdtien jaar bestaat, organiseert elk jaar op Hemelvaartsdag op het Landgoed Hoekelum in Bennekom (voorheen eigendom van Jacoba Barones van Wassenaer, oprichter van het Jacoba van Wassenaer Fonds) een paardenfestijn met onder meer een concours hippique. Dit hippisch evenement gaat vergezeld van verschillende tradities en is voor veel paardenliefhebbers een begrip.

Lees verder >> Concours Hippique Bennekom

De Familiestichting van Wassenaer werd opgericht in 1992. Initiator was de toenmalige familieoudste, Prof. Mr. A.J.O. (Otto) baron van Wassenaer van Catwijck (1930-1996), samen met Mw. J.C. Iddink, barones van Wassenaer, de laatste bewoonster van het kasteel Hoekelom. Tot dan toe was het binnen de familie de gewoonte dat de oudste van de oudste, de Heer van de beide Katwijken en 't Zant, bij testament de beschikking kreeg over de nog resterende heerlijke rechten (de heerlijkheid Katwijk, het recht van kerkbank en nog een aantal andere), het omvangrijke familiearchief, de familieportretten en -schilderijen, het Familiegraf te Katwijk en een aantal percelen van de Oude Rijn tussen Leiden en Rijnsburg. Otto van Wassenaer meende dat het beter zou zijn als een aantal familie-eigendommen in een "dode hand" (een rechtspersoon) terecht zou komen.

Lees verder >> Familiestichting van Wassenaer

De Familievereniging van Wassenaer werd, net als de Familiestichting opgericht in 1992.

Waar de Familiestichting tot doel heeft om de bezittingen van de Familie van Wassenaer te coördineren en om de studie naar het Geslacht van Wassenaer te bevorderen is de Familievereniging bedoeld om de banden tussen de thans nog levende leden van de familie te bevorderen.

De Familievereniging belegt jaarlijks een ledenbijeenkomst. De vereniging ondersteunt de activiteiten van de Familiestichting

De stichting is in 1960 opgericht door Ludolphine Henriette Schimmelpenninck van der Oye (1891–1965), met het doel om het ensemble van landgoed, park en kasteel te behouden en voor het publiek open te stellen. 

De oudste vermelding van het kasteel dateert uit 1226. Sindsdien hebben achtereenvolgens de adellijke families Van Wassenaer, Steengracht en Schimmelpenninck van der Oye het kasteel bewoond. Duivenvoorde beschikt over bijzondere historische interieurs en een rijke (kunst)collectie.

Lees verder >> Stichting Duivenvoorde

Het Internationaal Van Wassenaer Concours (IVWC) is het oudste Nederlandse concours voor oudemuziekensembles. Het concours is vernoemd naar de bekende achttiende-eeuwse componist en diplomaat Unico Willem graaf van Wassenaer

Sinds 1985 is het een springplank voor jong oudemuziektalent dat zich specialiseert in het bassocontinuo-tijdperk. Het IVWC wordt sinds 2014 gehouden tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht. In 2019 is de wedstrijd uitgebreid en vanaf dan wordt de wedstrijd jaarlijks georganiseerd, met een afwisselende focus op vroeg, barok en laat repertoire. 
In 2020 presenteert het Internationaal Van Wassenaer Concours (IVWC) een gespecialiseerde wedstrijd voor jonge ensembles gespecialiseerd in repertoire uit de barok. 

Lees verder >> Stichting Internationale van Wassenaer Concours

Het Jacoba van Wassenaer Fonds biedt financiële ondersteuning aan projecten ten behoeve van kinderen in ontwikkelingslanden en aan de familie van Wassenaer gerelateerde goede doelen. Het in een ANBI-stichting ondergebrachte fonds werd opgericht door de naamgeefster, Jacoba Cornelia barones van Wassenaer (1918–2004).

Naast een actueel overzicht van projecten die op dit moment ondersteund worden, vindt u op de site www.jvwf.nl nadere informatie over het bestuur, de doeleinden en het beleidsplan van de stichting.

Lees verder >> Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds

Landgoed Twickel was tot 1953 een oud familiebezit. In dat jaar bracht de laatste eigenaresse, Marie barones van Heeckeren van Wassenaer, het kasteel en landgoed onder in de door haar opgerichte Stichting Twickel. Daarmee wilde zij de toekomst van dit veelzijdige erfgoed veilig stellen. In 1975 overleed de barones en legateerde zij haar overige bezittingen, waaronder een zevental kleinere landgoederen, ook aan Stichting Twickel. De totale oppervlakte bedraagt thans ruim 6.700 hectare grond. Daarmee is de stichting de grootste particuliere landgoedeigenaar van Nederland. 

Lees verder >> Stichting Twickel

Introductie

Introductie

Op deze site wordt een beeld gegeven van 800 jaar familiegeschiedenis van één van de oudste adellijke geslachten, de Van Wassenaers. »lees meer

Op 3 november 2000 was het 800 jaar geleden dat voor het eerst een Van Wassenaer in schriftelijk gedocumenteerde vorm verscheen. Dat feit vormde de aanleiding voor een aantal evenementen dat in 2000 en 2001 gezamenlijk het Van Wassenaer-project uitmaakte. Deze evenementen werden georganiseerd door een samenwerkingsverband waarvan de Familiestichting van Wassenaer, de Stichting Duivenvoorde, de Stichting Twickel, de Stichting Hollandse Historische Reeks, de Stichting Internationale van Wassenaer Concours en het Nationaal Archief deel uitmaken. Een team van eminente historici heeft daarnaast een schitterend geïllustreerd boek geschreven. In het Haags Historisch Museum en op Duivenvoorde en Twickel zijn bijzondere rondleidingen georganiseerd. Het Van Wassenaerconcours stond eveneens in het teken van dit jubileum en ook het Nationaal Archief rondde in 2002 een bijzonder archiefproject af.
Op deze nieuwe website treft u nadere informatie aan over de familiegeschiedenis in het algemeen, de familieleden, de projecten, boeken, tentoonstellingen en evenementen.

Index
Nieuwe website

Nieuwe website

Welkom op de nieuwe site van de Familie van Wassenaer. De eerste versie van deze site hebben we gelanceerd in het jaar 2000, bij het 800-jarig bestaan van de familie. »lees meer

We hadden veel te vertellen, bijvoorbeeld over de tentoonstellingen in het Haags Historisch Museum en in de oude familiekastelen Duivenvoorde en Twickel, het in de Hollands Historische Reeks uitgegeven boek 'Heren van Stand' en over diverse archiefinventarisaties. Nu, twintig jaar verder, vonden we het tijd om de site op te frissen en aan te passen aan de context en de webtechniek van deze tijd. De site verwijst naar aspecten van onze familiegeschiedenis, kunstobjecten en naar de diverse stichtingen en instellingen waaraan wij direct of indirect zijn geliëerd, en geeft informatie over andere publicaties en tentoonstellingen als dat actueel is.
Mocht je naar aanleiding daarvan verdere informatie willen ontvangen, dan kun je die aanvragen op info@wassenaer.net.

Wij zijn Robert Koumans van NAIT Media Ventures heel dankbaar voor de productie van de nieuwe site. En Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds voor de financiering van deze update.

Wij wensen je veel plezier toe bij je rondgang over onze site. Als je wilt kun je feedback achterlaten door hier te klikken.

Arent van Wassenaer
Voorzitter bestuur Familiestichting van Wassenaer

Nieuws

Nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten van / over de familie.

Nieuws

Nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten van / over de familie.

Boeken

Boeken

Er zijn meerdere boeken gepubliceerd over de familie van Wassenaer.
Klik hier voor de lijst.

Activiteiten