Wassenaer.net


Johanna Wilda van Wijhe (1720–1754)
schilder: Jean Fournier (1700–1765)

Johanna Wilda van Wijhe 1720–1754

Johanna Wilda werd op 25 oktober 1720 geboren in het huis Tedingsweerd in de Tieler waard.
Het huis kwam uit de familie van haar moeder en lag dicht bij KerkAvezaath waar Johanna Wilda gedoopt werd. Zij was de tweede dochter in het gezin van Christiaan Reinoud van Wijhe, heer van Echteld (1675–1749) en Henriette Philippa van Brakell (1693–1737). Na haar zouden nog zeven zusters geboren worden en een broer, Otto, genoemd naar zijn grootvader. Zij allen werden in Kerk-Avezaath gedoopt en woonden in Tedingsweerd.

De drie jongste zusters zijn vroeg gestorven.

Na de dood van zijn vader, Otto van Wijhe, in 1732 kon Christiaan Reinoud met zijn gezin intrekken in het grote, mooie familiekasteel de Wijhenburg in Echteld. De familie bezat ook een huis of huizen in Nijmegen.
In 1737 stierf Johanna Wilda’s moeder en trouwde haar oudste zuster Seyna, slechts een jaar ouder dan Johanna Wilda, met Frederik Hendrik van Wassenaer (1701– 1771).

Seyna’s huwelijk werd in Katwijk voltrokken en daar bleef zij ook wonen in de grote Hof van Catwijck.

De dood van haar moeder en het vertrek van Seyna naar Katwijk moet Johanna Wilda zwaar zijn gevallen. Zij bleef achter in het land van Maas en Waal en zwaaide vanaf die tijd de scepter op de Wijhenburg.

In 1742 trouwde de derde dochter Maria (1721–1754) met Willem Hendrik van Borssele.

De enige broer, Otto stierf jong en ongetrouwd.

In 1749 stierf ook Christiaan Reinoud. Op de Wijhenburg bleef Johanna Wilda met drie ongetrouwde zusters over.

Blijkbaar is de verdeling van het grote bezit niet makkelijk geweest, maar Johanna Wilda heeft tenslotte de Wijhenburg met veel land eromheen geërfd.

Hoe heeft zij haar zusters zwager Willem van Wassenaer (1712–1783) leren kennen? Zij trouwden op 12 maart 1751 met elkaar. Ter ere van het huwelijk lieten zij zich door de bekende Haagse schilder Jean Fournier (1703–1754) schilderen. Deze had al veel portretten van stadhouder Willem IV gemaakt en ook Frederik Hendrik en Seyna van Wassenaer van Catwijck had hij geportretteerd. Het is niet zeker of die portretten voor of na die van Johanna en Willem zijn gemaakt.

De halflange portretten van Johanna en van Willem zijn spectaculair. Zij afgebeeld als de jachtgodin Diana met een boog in de hand, een hondje aan haar zij. Op de achtergrond het kasteel de Wijhenburg in een prachtig landschap. Hij te zien als schoutbij-nacht, met blauwe jas versierd met veel goud, de zee en zijn schip in de verte.

Bij hun huwelijk kregen of kochten ze een bijbel. De eerste officiële bijbel hier te lande, met de door de Staten-Generaal goedgekeurde Nederlandse vertaling. Honderd jaar eerder, in 1663, was deze bijbel te Leiden gedrukt en uitgegeven door Eva van Alphen, weduwe van Johan Elzevier, de beroemde drukker en uitgever. De bijbel is 47 bij 30 cm en 14 cm hoog, met zwaar ijzeren beslag.En met voorin genoeg witte bladzijden om de familiegeschiedenis in te gaan schrijven, generaties lang.

Hieronder volgt wat zij er in hebben geschreven:
‘Wij Willem baron van Wassenaer en Johanna Wilda baronesse van Wijhe zijn te saemen in den echt getreden binnen Nimwegen den 12de maart des jaars 1751. Ons huwelijk is ingezeegent door dominee de Lange als den bedienaar des heiligen woords aldaar’
‘Op den 11de januari 1752 des ’s morgens tusschen 1 uur en 1⁄2 2 is gebooren onze zoon Wilhelm Frederik Hendrik gedoopt met dese naamen sondags den 16de januari te Nimwegen in de Broerekerk door dominee J. Betuw bedienaar des heyligen woords aldaar waarvan peter en meter mijn broeder den hoogwel­ geboren heer Frederik Hendrik baron van Wassenaar Heere van beide Catwijcken en ’t Zand wordende gepresenteerd door onze schoon­ broer en zuster de heer en vr. van Heekeren van Camperbek zijnde naar de kerk gedragen door de hoogwelgeboren freule baronesse van Haaften, oudste dogter van de Hoogwelgeb. Heer baron van Haaften Heere van Wadenoyen’
‘Op den 21 may 1753 des ’s morgens te 1⁄2 10 uuren is gebooren onze dogter Henriette Seyna gedoopt met die naamen vrijdag 25 may in de Broerekerk tot Nimweegen door dom J.de Betuw bedienaar des heyligen woords aldaar waervan peters die hoogwelgebooren Baronesse van Wijhe onze oudste suster wordende gerepresenteert door de hoogwel­ gebooren vrouw Wilhelmina Frederica baronesse van Heekeren Camperleek geboren baronesse van Wijhe ende naar de kerk gedragen door onse jongste zuster de hoogwelgeboren Jonkvrouwe Louise Henriëtte baronesse van Wijhe’

Zoon Willem Frederik Hendrik vervolgde:
‘Den 23 April 1754 is aan de kinderziekte gestorven mijn moeder Vrouwe Johanna Wilda Baronesse van Wassenaar geboren Baronesse van Wijhe en de 29ste April daeraen­ volgende in de grafkelder in de kerk in Echteld bijgeset Den 28ste junij 1758 in mijn vader in het tweede huwelik getreeden in ’s Hage met vrouwe Anna baronesse van Wassenaar uit welck huwelijk op de ..... is gebooren een dogter, ongedoopt gestorven...’

De inschrijvingen in deze bijbel eindigen met Walraven Elias Johan (1827–1912), de jongste zoon van Johanna Wilda’s kleinzoon Otto van Wassenaer van Catwijck (1795–1858).

Introductie

Introductie

Op deze site wordt een beeld gegeven van 800 jaar familiegeschiedenis van één van de oudste adellijke geslachten, de Van Wassenaers. »lees meer

Op 3 november 2000 was het 800 jaar geleden dat voor het eerst een Van Wassenaer in schriftelijk gedocumenteerde vorm verscheen. Dat feit vormde de aanleiding voor een aantal evenementen dat in 2000 en 2001 gezamenlijk het Van Wassenaer-project uitmaakte. Deze evenementen werden georganiseerd door een samenwerkingsverband waarvan de Familiestichting van Wassenaer, de Stichting Duivenvoorde, de Stichting Twickel, de Stichting Hollandse Historische Reeks, de Stichting Internationale van Wassenaer Concours en het Nationaal Archief deel uitmaken. Een team van eminente historici heeft daarnaast een schitterend geïllustreerd boek geschreven. In het Haags Historisch Museum en op Duivenvoorde en Twickel zijn bijzondere rondleidingen georganiseerd. Het Van Wassenaerconcours stond eveneens in het teken van dit jubileum en ook het Nationaal Archief rondde in 2002 een bijzonder archiefproject af.
Op deze nieuwe website treft u nadere informatie aan over de familiegeschiedenis in het algemeen, de familieleden, de projecten, boeken, tentoonstellingen en evenementen.

Index
Nieuwe website

Nieuwe website

Welkom op de nieuwe site van de Familie van Wassenaer. De eerste versie van deze site hebben we gelanceerd in het jaar 2000, bij het 800-jarig bestaan van de familie. »lees meer

We hadden veel te vertellen, bijvoorbeeld over de tentoonstellingen in het Haags Historisch Museum en in de oude familiekastelen Duivenvoorde en Twickel, het in de Hollands Historische Reeks uitgegeven boek 'Heren van Stand' en over diverse archiefinventarisaties. Nu, twintig jaar verder, vonden we het tijd om de site op te frissen en aan te passen aan de context en de webtechniek van deze tijd. De site verwijst naar aspecten van onze familiegeschiedenis, kunstobjecten en naar de diverse stichtingen en instellingen waaraan wij direct of indirect zijn geliëerd, en geeft informatie over andere publicaties en tentoonstellingen als dat actueel is.
Mocht je naar aanleiding daarvan verdere informatie willen ontvangen, dan kun je die aanvragen op info@wassenaer.net.

Wij zijn Robert Koumans van NAIT Media Ventures heel dankbaar voor de productie van de nieuwe site. En Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds voor de financiering van deze update.

Wij wensen je veel plezier toe bij je rondgang over onze site. Als je wilt kun je feedback achterlaten door hier te klikken.

Arent van Wassenaer
Voorzitter bestuur Familiestichting van Wassenaer

Nieuws

Nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten van / over de familie.

Nieuws

Nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten van / over de familie.

Boeken

Boeken

Er zijn meerdere boeken gepubliceerd over de familie van Wassenaer.
Klik hier voor de lijst.

Activiteiten