Wassenaer.net


Maria van Voorst (1574–1610)
schilder: N.W.J. De Roode (1814–1884)
nageschilderd van een portret van Evert Crijnsz van der Maes (1577–1647)

Maria van Voorst 1574–1610

Maria was de dochter van Frederik van Voorst van Doorwerth, raad in het Hof van Gelre, rechter in Nijmegen en van Machteld Sasbout van Spaland.

Toen Maria drie jaar was stierf haar vader. Haar moeder trok toen met Maria bij haar vader in, Arnold Sasbout, die in die tijd in Antwerpen woonde.

Mr. Arnold Sasbout, streng katholiek, was in die tijd president van de Geheime Raad te Brussel. De Geheime Raad, belast met het opstellen van teksten voor de centrale wetten en de controle op de naleving daarvan, was door Karel V in 1531 opgericht.
Arnold was een groot tegenstander van de hervorming en heeft zeker de vervolgingen van de protestanten en dopers goedgekeurd.
Hij bezat een groot fortuin.

In 1581 trokken grootvader, dochter en kleinkind naar Den Haag waar Sasbout een huis aan het Lange Voorhout 9 bezat. Arnold Sasbout overleed in 1584 en toen ook Maria’s moeder in 1588 gestorven was, kwamen haar tante Liedewij Sasbout en Jacob van Scherpenzeel, haar man, naar Den Haag naar het Lange Voorhout om voor Maria te zorgen.
Deze Jacob van Scherpenzeel was een oom van Johan van Wassenaer. Johans moeder, Theodora was zijn zuster. Liedewij en Jacob voedden Maria verder op en begeleidden haar. Jacob werd later getuige bij haar huwelijk met Johan en na haar dood voogd van de kinderen.

Johan en Maria moeten elkaar van jongs af aan gekend hebben. In 1601 trouwden zij met elkaar en woonden in de eerste jaren van hun huwelijk in datzelfde huis aan het Lange Voorhout. Zij bracht een enorm vermogen in het huwelijk mee.

Het echtpaar kreeg twee dochters, Theodora (1607–1679), genoemd naar Johans moeder, Theodora van Scherpenzeel, en Machteld (1608–1654), genoemd naar Maria’s moeder.
In 1610 werd hun zoon Arent geboren. Maria stierf een paar dagen na zijn geboorte.

Op het schilderij schittert Maria, toen jonge moeder van twee dochters, in pracht kledij, en zij is met kostbare sieraden behangen.
Sommige van die juwelen hebben symbolische betekenis: het diertje in haar haar, het is waarschijnlijk een salamander, was in die dagen het symbool van vurige liefde, liefde die nooit overgaat.
Zij draagt een gouden naald met daarop gegraveerd ‘j’espère den Dieu 1607’.
Er zijn twee ankers te zien in een zetting van smaragden. De smaragd is van oudsher de steen van de hoop.
Op het lijfje prijken verder twee ineen gestrengelde harten.
Die symbolen van geloof, hoop en liefde droeg zij bij zich.
Alle kleren en sieraden die Maria daar aan heeft zijn beschreven in haar testament, dat bewaard gebleven is. Zij wilde dat haar twee dochters dat alles zouden erven.1)

Maria behoorde door haar afkomst en haar huwelijk tot de hoogste kringen in Holland. Zij woonde in Den Haag, de stad van het hof en van de diplomaten, de stad van de regering waar geregeld vertegenwoordigers van alle Staten van de Republiek binnen stroomden om de vergaderingen van de Staten-Generaal bij te wonen.
In Amsterdam werden de vrouwen van de kooplieden, vermoedelijk velen van hen niet minder vermogend dan Johan en Maria, op een heel andere manier geportretteerd, met hun zwarte japonnen en wit gesteven kragen, ouder, ingetogener.

Eigenlijk weten we niet zoveel van Maria af. Wie en hoe ze was...
Alleen dit: het plezier om te laten zien dat ze er zijn mocht met haar jonge gezicht, haar volle haar en haar prachtige kleren en sieraden.

NOOT
1 Van der Klooster 1980

Introductie

Introductie

Op deze site wordt een beeld gegeven van 800 jaar familiegeschiedenis van één van de oudste adellijke geslachten, de Van Wassenaers. »lees meer

Op 3 november 2000 was het 800 jaar geleden dat voor het eerst een Van Wassenaer in schriftelijk gedocumenteerde vorm verscheen. Dat feit vormde de aanleiding voor een aantal evenementen dat in 2000 en 2001 gezamenlijk het Van Wassenaer-project uitmaakte. Deze evenementen werden georganiseerd door een samenwerkingsverband waarvan de Familiestichting van Wassenaer, de Stichting Duivenvoorde, de Stichting Twickel, de Stichting Hollandse Historische Reeks, de Stichting Internationale van Wassenaer Concours en het Nationaal Archief deel uitmaken. Een team van eminente historici heeft daarnaast een schitterend geïllustreerd boek geschreven. In het Haags Historisch Museum en op Duivenvoorde en Twickel zijn bijzondere rondleidingen georganiseerd. Het Van Wassenaerconcours stond eveneens in het teken van dit jubileum en ook het Nationaal Archief rondde in 2002 een bijzonder archiefproject af.
Op deze nieuwe website treft u nadere informatie aan over de familiegeschiedenis in het algemeen, de familieleden, de projecten, boeken, tentoonstellingen en evenementen.

Index
Nieuwe website

Nieuwe website

Welkom op de nieuwe site van de Familie van Wassenaer. De eerste versie van deze site hebben we gelanceerd in het jaar 2000, bij het 800-jarig bestaan van de familie. »lees meer

We hadden veel te vertellen, bijvoorbeeld over de tentoonstellingen in het Haags Historisch Museum en in de oude familiekastelen Duivenvoorde en Twickel, het in de Hollands Historische Reeks uitgegeven boek 'Heren van Stand' en over diverse archiefinventarisaties. Nu, twintig jaar verder, vonden we het tijd om de site op te frissen en aan te passen aan de context en de webtechniek van deze tijd. De site verwijst naar aspecten van onze familiegeschiedenis, kunstobjecten en naar de diverse stichtingen en instellingen waaraan wij direct of indirect zijn geliëerd, en geeft informatie over andere publicaties en tentoonstellingen als dat actueel is.
Mocht je naar aanleiding daarvan verdere informatie willen ontvangen, dan kun je die aanvragen op info@wassenaer.net.

Wij zijn Robert Koumans van NAIT Media Ventures heel dankbaar voor de productie van de nieuwe site. En Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds voor de financiering van deze update.

Wij wensen je veel plezier toe bij je rondgang over onze site. Als je wilt kun je feedback achterlaten door hier te klikken.

Arent van Wassenaer
Voorzitter bestuur Familiestichting van Wassenaer

Nieuws

Nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten van / over de familie.

Nieuws

Nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten van / over de familie.

Boeken

Boeken

Er zijn meerdere boeken gepubliceerd over de familie van Wassenaer.
Klik hier voor de lijst.

Activiteiten