Wassenaer.net


Willem van Liere (1620–1654)
schilder: Cornelis Jansz. Van Ceulen (1593–1661)

Willem van Liere 1620–1654

heer van Oosterwijk
heer van de beide Catwijcken en het Sant
lid van de ridderschap van Holland
gecommitteerde bij de Admiraliteit van Amsterdam

In het zuiden van de provincie Holland bevond zich, dicht bij Leerdam, het kasteel Oosterwijk, bezit van de familie Van Liere. Daar groeide Willem vermoedelijk op terwijl zijn vader veel op reis was. Deze was ambassadeur in Frankrijk en bij de Doge van Venetië.

Willem heeft gediend in Venetië als kapitein van een Hollandse compagnie in dienst van de Doge. Wanneer dat precies was weten we niet.

De Van Lieres waren rijk en toen Willems vader in 1649 was gestorven, kwam diens grote vermogen en de heerlijkheid Oosterwijk in Willems handen.

Willem werd na de dood van zijn vader lid van de Hollandse ridderschap en vanwege die ridderschap gecommitteerde bij de Admiraliteit van Amsterdam.

Willem was verloofd met een zekere Cornelia van Raephorst. Om de een of andere reden wilde haar vader niet dat zij met Willem zou trouwen en probeerde hij dit huwelijk uit alle macht tegen te houden. Zij vluchtte in augustus 1649 naar Willem toe om in Oosterwijk in het geheim met hem te trouwen.
Haar vader werd krankzinnig van woede. De huwelijkse voorwaarden waren al gemaakt maar zij werd ziek en stierf net voordat de bruiloft zou plaatsvinden. Zij maakte een roerend testament waarbij alles wat ze bezat aan haar bruidegom vermaakt werd, zonder hem daarbij enige verplichting op te leggen hoe het te besteden.

Twee jaar later vond Willem een nieuwe bruid, Maria van Reigersberg uit Zeeland, met wie hij in 1651 in het huwelijk trad. Het bruidspaar liet ter ere van hun huwelijk prachtige portretten schilderen door C. Jansz van Ceulen (1593–1661). Deze was in Engeland geboren en in 1643 naar Middelburg verhuisd. Vanaf 1646 woonde en werkte hij echter in Amsterdam. Mogelijk hebben Willem en Maria hem daar leren kennen.

Toen begin 1654 de hoge heerlijkheid van de beide Catwijken en het Sant te koop werd aangeboden was Willem de hoogste bieder.
Voor 110.000 Vlaamse ponden, een bedrag ongeveer gelijk aan 15 miljoen euro’s, werd hij eigenaar van:
– De hooge heerlijckheyt van beyde de Katwijcken op Zee ende op Rhijn
– De ambochts heerlijckheyt der selver
– Het pont gelt vanden Zeevanck mt den Hofvis/als oock het Harinc-pontgelt ende tollen aldaer/ mitsgaders het baenschot tot Catwijck op Rhijn
– De Hooge Heerlijckheyt van Sant/ bestaende in hooge/ lage ende middel Jurisdictien/ Item een hoffstede met ontrent achtentwintich mergen Lants/ genaemt ’t huys ’t Sant ende ettelijcke erffrenten inde selve Heerlijckheyt.1)

Maria en Willem hadden intussen twee kinderen gekregen, Willem (1652–1706) en Jacoba (1653–1693). In Catwijck hadden de mensen sinds de dood van Jan II van Wassenaer in 1523 geen heer meer gezien. Willem en Maria besloten om er te gaan wonen op de hofstede op ’t Sant.
Willem werd daar echter ziek en stierf in 1655, 35 jaar oud.

Niet lang heeft hij heer van de beide Catwijcken en het Sant kunnen zijn en toch is hij misschien de bekendste van allen geworden.
In de kerk van Katwijk aan de Rijn heeft Maria een monument voor hem laten maken door de beeldhouwer Rombout Verhulst (1624–1698) dat in die tijd zijn weerga niet kende en dat thans een rijksmonument is.
Willem ligt daar in harnas in vol ornaat terwijl zij in een nachtkleed naast hem ligt en in de verte kijkt.
Onder dit monument liet zij een grafkelder maken waarin hij werd neergelegd.

De dichter J.W. Schulte Nordholt zag het monument in 1973.
Het inspireerde hem tot dit gedicht:
‘Wat liggen zij daar zoet en stil,
een man die niets dan slapen wil,
een vrouw die wat zij wil verhult
en uitziet met een dwars geduld
over de moede slaper heen
in’t lege niets, voorgoed alleen,
voorgoed met deze dode saam,
een marmren man, een marmren naam.
Doorschijnend steen verbindt en scheidt
hen nu in alle eeuwigheid’.2)

NOTEN
1 Janse 2006: 25
2 Schulte Nordholt 1989: 148

Introductie

Introductie

Op deze site wordt een beeld gegeven van 800 jaar familiegeschiedenis van één van de oudste adellijke geslachten, de Van Wassenaers. »lees meer

Op 3 november 2000 was het 800 jaar geleden dat voor het eerst een Van Wassenaer in schriftelijk gedocumenteerde vorm verscheen. Dat feit vormde de aanleiding voor een aantal evenementen dat in 2000 en 2001 gezamenlijk het Van Wassenaer-project uitmaakte. Deze evenementen werden georganiseerd door een samenwerkingsverband waarvan de Familiestichting van Wassenaer, de Stichting Duivenvoorde, de Stichting Twickel, de Stichting Hollandse Historische Reeks, de Stichting Internationale van Wassenaer Concours en het Nationaal Archief deel uitmaken. Een team van eminente historici heeft daarnaast een schitterend geïllustreerd boek geschreven. In het Haags Historisch Museum en op Duivenvoorde en Twickel zijn bijzondere rondleidingen georganiseerd. Het Van Wassenaerconcours stond eveneens in het teken van dit jubileum en ook het Nationaal Archief rondde in 2002 een bijzonder archiefproject af.
Op deze nieuwe website treft u nadere informatie aan over de familiegeschiedenis in het algemeen, de familieleden, de projecten, boeken, tentoonstellingen en evenementen.

Index
Nieuwe website

Nieuwe website

Welkom op de nieuwe site van de Familie van Wassenaer. De eerste versie van deze site hebben we gelanceerd in het jaar 2000, bij het 800-jarig bestaan van de familie. »lees meer

We hadden veel te vertellen, bijvoorbeeld over de tentoonstellingen in het Haags Historisch Museum en in de oude familiekastelen Duivenvoorde en Twickel, het in de Hollands Historische Reeks uitgegeven boek 'Heren van Stand' en over diverse archiefinventarisaties. Nu, twintig jaar verder, vonden we het tijd om de site op te frissen en aan te passen aan de context en de webtechniek van deze tijd. De site verwijst naar aspecten van onze familiegeschiedenis, kunstobjecten en naar de diverse stichtingen en instellingen waaraan wij direct of indirect zijn geliëerd, en geeft informatie over andere publicaties en tentoonstellingen als dat actueel is.
Mocht je naar aanleiding daarvan verdere informatie willen ontvangen, dan kun je die aanvragen op info@wassenaer.net.

Wij zijn Robert Koumans van NAIT Media Ventures heel dankbaar voor de productie van de nieuwe site. En Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds voor de financiering van deze update.

Wij wensen je veel plezier toe bij je rondgang over onze site. Als je wilt kun je feedback achterlaten door hier te klikken.

Arent van Wassenaer
Voorzitter bestuur Familiestichting van Wassenaer

Nieuws

Nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten van / over de familie.

Nieuws

Nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten van / over de familie.

Boeken

Boeken

Er zijn meerdere boeken gepubliceerd over de familie van Wassenaer.
Klik hier voor de lijst.

Activiteiten