Wassenaer.net


Van Wassenaer - Een familie in portretten (2014)

In 1986 besloten Otto van Wassenaer van Catwijck en Jacoba Iddink-van Wassenaer tot oprichting van de Familiestichting van Wassenaer teneinde daarin een groot deel van de aan hen in eigendom toebehorende collectie familieportretten in te brengen. Bovendien bracht Otto een aantal andere tot het aloude familiebezit behorende goederen in. Het betrof een stuk van de Oude Rijn tussen Leiden en Katwijk en de Herenbanken in de Nederlands hervormde kerken in Katwijk aan de Rijn en Katwijk aan Zee.

De collectie familieportretten bestaat uit meer dan vijftig portretten. Deze hangen in woonhuizen van verschillende familieleden, in het Centraal Museum te Utrecht, in het voormalige gemeentehuis van Willemstad en in Kasteel Duivenvoorde. Daarnaast bevindt een deel van de portretten zich in opslag.

Sommige portretten werden afgebeeld in Heren van Stand, het boek dat op initiatief van Otto van Wassenaer in 2002 werd uitgegeven onder eindredactie van dr. H.M. Brokken ter gelegenheid van het achthonderdjarig bestaan van de familie Van Wassenaer. Maar niemand heeft al deze portretten ooit allemaal gezien – zeker niet als een samenhangende collectie – en bijna niemand weet precies meer wie degenen zijn, die zijn geportretteerd, wanneer zij leefden, met wie zij waren getrouwd en met wie zij omgingen, wat voor soort mensen zij waren en wat zij deden.

Teneinde de collectie te ontsluiten en de vaak boeiende, soms aangrijpende levensverhalen van de leden van de familie te bewaren, besloot het bestuur van de Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds in 2011 om het boek uit te brengen dat hier voor u ligt. Het boek beoogt de collectie familie portretten voor het nageslacht en belangstellenden te ontsluiten en vast te leggen. Daarnaast kan het een hulpmiddel zijn om de collectie te beheren en te bewaren. Het moest geen hagiografie worden maar een geheel van wetenschappelijk verantwoorde levensverhalen.

De Sichting vond Louise van Wassenaer-Wiarda, de weduwe van Otto van Wassenaer, bereid om de redactie van dit boek ter hand te nemen. Zij schreef meer dan vijftig vignetten na vaak diepgaand onderzoek naar de afgebeelde personen en hun leven. Twee van de vignetten zijn van de hand van haar zoon Diederik en twee, over de schilderijen afkomstig van de tak Nederhemert, werden door Michaela van Wassenaer geschreven.
Het Jacoba van Wassenaer Fonds is Louise van Wassenaer grote dank verschuldigd voor haar belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van dit boek.
Wie de literatuurlijst en de noten leest kan zien dat er in de loop der tijden al veel onderzoek is verricht naar de geschiedenis van dit oude geslacht.

Archivaris L.J. van der Klooster heeft een verzameling publicaties over de familie, deels van zijn eigen hand, en aantekeningen aan schrijfster dezes nagelaten. Zijn bronvermeldingen waren in sommige gevallen onduidelijk geworden. Schrijfster heeft gemeend toch ook deze aantekeningen te gebruiken.

Hoogtepunten van zijn ontdekkingen waren het Album Amicorum van Theodora van Wassenaer en de processtukken over de liefdesgeschiedenis van Maria van Wassenaer. Dr. J.C. Kort, archivaris van het Rijksarchief te Den Haag, thans Nationaal Archief, heeft het hele familiearchief gereorganiseerd. Bij het werken daaraan vond hij tussen alle officiële stukken soms een persoonlijk verhaal dat hij aan schrijfster doorgaf, zoals het laatste gedicht van Johan van Wassenaer.

In 2002 is de inventaris van zijn hand uitgekomen met de titel Wassenaer de Oudste.
De Stichting dankt mevrouw A. Landheer-Roelants voor haar genealogische hulp
en mevrouw A. Brunt, archivaris van de Stichting Twickel, en Mr. H. Roelvink voor verbeteringen in de tekst.
Mevrouw Brunt heeft ook het hele verhaal van de Orde van Tombago aan schrijfster doorgegeven.

De Stichting wil de fotografen Humphrey Daniels en Barbara van Ittersum dank uitbrengen voor de prachtige foto’s die zij van de schilderijen, de wapenborden, de Oude Rijn en de herenbanken in de beide Katwijken hebben gemaakt.

De Stichting dankt de Stichting Kasteel Duivenvoorde voor het in dit boek mogen opnemen van een foto van het portret van Arent IX van Wassenaer.

De Stichting wil speciaal drs. Roosmarij Deenik danken. Zij heeft de soms ouderwets aandoende teksten gecorrigeerd en in moderner Nederlands om kunnen zetten. Zij heeft noten en literatuurlijst aangepast volgens de thans geldende wetenschappelijke regels.

De allergrootste dank gaat uit naar mevrouw Irma Boom en mevrouw Akiko Wakabayashi die foto’s en tekst op zo’n prachtige originele manier tot een boek hebben weten te maken.
Maar dit boek zou nooit tot stand zijn gekomen als Otto en Louise van Wassenaer niet alles hadden verzameld wat er over de familie te vinden was en dat netjes hadden geordend en bewaard. Dit boek is daarom aan hen opgedragen.

Amsterdam, mei 2014

Introductie

Introductie

Op deze site wordt een beeld gegeven van 800 jaar familiegeschiedenis van één van de oudste adellijke geslachten, de Van Wassenaers. »lees meer

Op 3 november 2000 was het 800 jaar geleden dat voor het eerst een Van Wassenaer in schriftelijk gedocumenteerde vorm verscheen. Dat feit vormde de aanleiding voor een aantal evenementen dat in 2000 en 2001 gezamenlijk het Van Wassenaer-project uitmaakte. Deze evenementen werden georganiseerd door een samenwerkingsverband waarvan de Familiestichting van Wassenaer, de Stichting Duivenvoorde, de Stichting Twickel, de Stichting Hollandse Historische Reeks, de Stichting Internationale van Wassenaer Concours en het Nationaal Archief deel uitmaken. Een team van eminente historici heeft daarnaast een schitterend geïllustreerd boek geschreven. In het Haags Historisch Museum en op Duivenvoorde en Twickel zijn bijzondere rondleidingen georganiseerd. Het Van Wassenaerconcours stond eveneens in het teken van dit jubileum en ook het Nationaal Archief rondde in 2002 een bijzonder archiefproject af.
Op deze nieuwe website treft u nadere informatie aan over de familiegeschiedenis in het algemeen, de familieleden, de projecten, boeken, tentoonstellingen en evenementen.

Index
Nieuwe website

Nieuwe website

Welkom op de nieuwe site van de Familie van Wassenaer. De eerste versie van deze site hebben we gelanceerd in het jaar 2000, bij het 800-jarig bestaan van de familie. »lees meer

We hadden veel te vertellen, bijvoorbeeld over de tentoonstellingen in het Haags Historisch Museum en in de oude familiekastelen Duivenvoorde en Twickel, het in de Hollands Historische Reeks uitgegeven boek 'Heren van Stand' en over diverse archiefinventarisaties. Nu, twintig jaar verder, vonden we het tijd om de site op te frissen en aan te passen aan de context en de webtechniek van deze tijd. De site verwijst naar aspecten van onze familiegeschiedenis, kunstobjecten en naar de diverse stichtingen en instellingen waaraan wij direct of indirect zijn geliëerd, en geeft informatie over andere publicaties en tentoonstellingen als dat actueel is.
Mocht je naar aanleiding daarvan verdere informatie willen ontvangen, dan kun je die aanvragen op info@wassenaer.net.

Wij zijn Robert Koumans van NAIT Media Ventures heel dankbaar voor de productie van de nieuwe site. En Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds voor de financiering van deze update.

Wij wensen je veel plezier toe bij je rondgang over onze site. Als je wilt kun je feedback achterlaten door hier te klikken.

Arent van Wassenaer
Voorzitter bestuur Familiestichting van Wassenaer

Nieuws

Nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten van / over de familie.

Nieuws

Nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten van / over de familie.

Boeken

Boeken

Er zijn meerdere boeken gepubliceerd over de familie van Wassenaer.
Klik hier voor de lijst.

Activiteiten