Wassenaer.net

Bredero het Edelste, Wassenaer het Oudste, Egmond het Rijkste en Arkel de Stoutste....

Wie herinnert zich wellicht deze regel uit een vers van Fulco de Minstreel in het gelijknamige boek van C. Joh. Kievit? Bredero, Egmond en Arkel waren beroemde namen uit de middeleeuwen, maar al eeuwen uitgestorven, net als overigens Teijlingen, IJsselstein, Abcoude, van Amstel, noem maar op. In 2000 is van al die namen nog één familie over, Van Wassenaer. Een familie van betrekkelijk gewone mensen, met gewone banen en gewone gezinnen. Vroeger was dat anders.

3 november 1200 - Het begin

In het jaar 1200, op 3 november, wordt in een oorkonde van Graaf Dirk VII - een verdrag dat hij met Hendrik I van Brabant sloot - Philips van Wassenaer - vermeld als "Philippus de Wasnare"- als getuige genoemd. Philips is dan reeds een zeer machtig heer in het Graafschap Holland. Sindsdien spelen leden van deze Hollandse adellijke familie een belangrijke - gedocumenteerde - rol als grootgrondbezitters, als bestuurders op lokaal, regionaal en landelijk niveau, als militairen, als diplomaten, als "watermanagers" en - naar eerst veel later is gebleken - als componist. Unico Wilhelm Graaf van Wassenaer, een bekend diplomaat bleek, door onderzoek van Prof. A. Dunning gepubliceerd in 1980, de componist te zijn van de 6 Concerti Armonici. Die tot dan toe aan Pergolesi waren toegeschreven. Zijn grootvader was Jacob van Wassenaer van Obdam, die in 1665 voor de rede van Lowestoft tegen de Engelsen sneuvelde.

Wie ook bijzondere aandacht verdient is Willem van Duvenvoorde, bijgenaamd Willem Snickerieme, die leefde van 1290 - 1353,  een bastaardzoon van Philips van Duvenvoorde. Philips van Duvenvoorde was een zoon van Jan van Duvenvoorde, stamvader van de tak Polanen van het geslacht Wassenaar.   Hij zou met recht de Bill Gates van de Middeleeuwen kunnen worden genoemd. Hij zou een van de grondleggers worden van het fortuin van de Nassau's. Over hem is in 2000 het boek "In de Schaduw van de Avond" van de schrijfster Eva Bentis verschenen.

November 2000 - Het vervolg

Vanaf 16 november 2000 tot 18 februari 2001 is naar aanleiding van dit feit in het Haags Historisch Museum een tentoonstelling gehouden onder de titel "Heren van Stand, 800 jaar adelsgeschiedenis". Op 30 mei 2001 verscheen in de Hollandse Historische Reeks een boek waaraan gezaghebbende auteurs als Dr. Joh. Aalbers, dr. M.J. van Gent, Prof. Dr. S. Groenveld. Dr. A. Janse en Dr. Y.Kuiper, ieder een eigen tijdvak beschrijvende, hun medewerking verleenden. Dit boek beschrijft, met als rode draad de geschiedenis van het geslacht Van Wassenaer, 800 jaar adelsgeschiedenis, overlevingsstrategieën, bestuursfuncties, zwakheden en sterktes, huwelijken, politieke keuzes, opkomst en ondergang van heerlijke rechten. Het boek en de tentoonstelling geven een prachtige indruk van de geschiedenis van Nederland, bezien van uit een 800 jaar oude elite. Vervolgens werden in de periode april - augustus speciale rondleidingen geopend op het Kasteel Duivenvoorde te Voorschoten en Kasteel Twickel te Delden (mei - juni). En, om de herinnering aan Unico van Wassenaer kracht bij te zetten, vond van 14 tot 18 november 2000 te Den Haag het tweejaarlijkse, inmiddels 11e Internationale Van Wassenaer Concours voor Ensembles Oude Muziek plaats, een evenement met een concours en diverse concerten op historische locaties. Ook is inmiddels de inventarisatie van de Wassenaer archieven door het Algemeen Rijksarchief afgerond. Nadere mededelingen daarover volgen op deze site.

Zie "Heren van Stand - 800 jaar van Wassenaer" in sectie Boeken.

Introductie

Introductie

Op deze site wordt een beeld gegeven van 800 jaar familiegeschiedenis van één van de oudste adellijke geslachten, de Van Wassenaers. »lees meer

Op 3 november 2000 was het 800 jaar geleden dat voor het eerst een Van Wassenaer in schriftelijk gedocumenteerde vorm verscheen. Dat feit vormde de aanleiding voor een aantal evenementen dat in 2000 en 2001 gezamenlijk het Van Wassenaer-project uitmaakte. Deze evenementen werden georganiseerd door een samenwerkingsverband waarvan de Familiestichting van Wassenaer, de Stichting Duivenvoorde, de Stichting Twickel, de Stichting Hollandse Historische Reeks, de Stichting Internationale van Wassenaer Concours en het Nationaal Archief deel uitmaken. Een team van eminente historici heeft daarnaast een schitterend geïllustreerd boek geschreven. In het Haags Historisch Museum en op Duivenvoorde en Twickel zijn bijzondere rondleidingen georganiseerd. Het Van Wassenaerconcours stond eveneens in het teken van dit jubileum en ook het Nationaal Archief rondde in 2002 een bijzonder archiefproject af.
Op deze nieuwe website treft u nadere informatie aan over de familiegeschiedenis in het algemeen, de familieleden, de projecten, boeken, tentoonstellingen en evenementen.

Index
Nieuwe website

Nieuwe website

Welkom op de nieuwe site van de Familie van Wassenaer. De eerste versie van deze site hebben we gelanceerd in het jaar 2000, bij het 800-jarig bestaan van de familie. »lees meer

We hadden veel te vertellen, bijvoorbeeld over de tentoonstellingen in het Haags Historisch Museum en in de oude familiekastelen Duivenvoorde en Twickel, het in de Hollands Historische Reeks uitgegeven boek 'Heren van Stand' en over diverse archiefinventarisaties. Nu, twintig jaar verder, vonden we het tijd om de site op te frissen en aan te passen aan de context en de webtechniek van deze tijd. De site verwijst naar aspecten van onze familiegeschiedenis, kunstobjecten en naar de diverse stichtingen en instellingen waaraan wij direct of indirect zijn geliëerd, en geeft informatie over andere publicaties en tentoonstellingen als dat actueel is.
Mocht je naar aanleiding daarvan verdere informatie willen ontvangen, dan kun je die aanvragen op info@wassenaer.net.

Wij zijn Robert Koumans van NAIT Media Ventures heel dankbaar voor de productie van de nieuwe site. En Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds voor de financiering van deze update.

Wij wensen je veel plezier toe bij je rondgang over onze site. Als je wilt kun je feedback achterlaten door hier te klikken.

Arent van Wassenaer
Voorzitter bestuur Familiestichting van Wassenaer

Nieuws

Nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten van / over de familie.

Nieuws

Nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten van / over de familie.

Boeken

Boeken

Er zijn meerdere boeken gepubliceerd over de familie van Wassenaer.
Klik hier voor de lijst.

Activiteiten