Wassenaer.net

Introductie

Introductie

Op deze site wordt een beeld gegeven van 800 jaar familiegeschiedenis van één van de oudste adellijke geslachten, de Van Wassenaers. »lees meer

Op 3 november 2000 was het 800 jaar geleden dat voor het eerst een Van Wassenaer in schriftelijk gedocumenteerde vorm verscheen. Dat feit vormde de aanleiding voor een aantal evenementen dat in 2000 en 2001 gezamenlijk het Van Wassenaer-project uitmaakte. Deze evenementen werden georganiseerd door een samenwerkingsverband waarvan de Familiestichting van Wassenaer, de Stichting Duivenvoorde, de Stichting Twickel, de Stichting Hollandse Historische Reeks, de Stichting Internationale van Wassenaer Concours en het Nationaal Archief deel uitmaken. Een team van eminente historici heeft daarnaast een schitterend geïllustreerd boek geschreven. In het Haags Historisch Museum en op Duivenvoorde en Twickel zijn bijzondere rondleidingen georganiseerd. Het Van Wassenaerconcours stond eveneens in het teken van dit jubileum en ook het Nationaal Archief rondde in 2002 een bijzonder archiefproject af.
Op deze nieuwe website treft u nadere informatie aan over de familiegeschiedenis in het algemeen, de familieleden, de projecten, boeken, tentoonstellingen en evenementen.

Index
Nieuwe website

Nieuwe website

Welkom op de nieuwe site van de Familie van Wassenaer. De eerste versie van deze site hebben we gelanceerd in het jaar 2000, bij het 800-jarig bestaan van de familie. »lees meer

We hadden veel te vertellen, bijvoorbeeld over de tentoonstellingen in het Haags Historisch Museum en in de oude familiekastelen Duivenvoorde en Twickel, het in de Hollands Historische Reeks uitgegeven boek 'Heren van Stand' en over diverse archiefinventarisaties. Nu, twintig jaar verder, vonden we het tijd om de site op te frissen en aan te passen aan de context en de webtechniek van deze tijd. De site verwijst naar aspecten van onze familiegeschiedenis, kunstobjecten en naar de diverse stichtingen en instellingen waaraan wij direct of indirect zijn geliëerd, en geeft informatie over andere publicaties en tentoonstellingen als dat actueel is.
Mocht je naar aanleiding daarvan verdere informatie willen ontvangen, dan kun je die aanvragen op info@wassenaer.net.

Wij zijn Robert Koumans van NAIT Media Ventures heel dankbaar voor de productie van de nieuwe site. En Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds voor de financiering van deze update.

Wij wensen je veel plezier toe bij je rondgang over onze site. Als je wilt kun je feedback achterlaten door hier te klikken.

Arent van Wassenaer
Voorzitter bestuur Familiestichting van Wassenaer

Nieuws

Nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten van / over de familie.

Nieuws

Nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten van / over de familie.

Boeken

Boeken

Er zijn meerdere boeken gepubliceerd over de familie van Wassenaer.
Klik hier voor de lijst.

Activiteiten
Sponsors

Sponsors

Het Van Wassenaer project zou niet mogelijk zijn zonder de bijdragen van sponsors. Als sponsors treden op (stand per 31 mei 2000):
» lees meer

Van het Project

> Het K.F. Heinfonds
> De Ridderschap Overijssel
> De Ridderschap Gelderland
> Familievereniging van Wassenaer
> Familiestichting van Wassenaer
> Het Haagsch Historisch Museum
> De Stichting Twickel
> De Stichting Duivenvoorde
> Staal Bankiers N.V.
> Enkele privépersonen

Van de Inventarisatie van het Archief

> Het Algemeen Rijksarchief Noord- en Zuid-Holland
> Familiestichting van Wassenaer

Van het Boek

> M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting
> Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds
> Familiestichting van Wassenaer
> Prins Bernhard Cultuurfonds

Van het 12e Internationale van Wassenaer Concours

> Familiestichting van Wassenaer
> Enkele privépersonen
> Fonds 1818
> Stichting Casema Cultuurfonds
> Fonds voor de Podiumkunsten
> Van Ommeren de Voogt Stichting
> Stichting Boschuysen
> M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
> Stichting K.F.Heinfonds
> ABN AMRO Bank N.V Den Haag
> Prins Bernhard Cultuurfonds
> Stichting Levi Lassen
> Van den Berch van Heemstede Stichting
> de Gemeente Den Haag
> J.C.P. Stichting
> Stichting Musica Antica di Camera

Verwijzingen

Verwijzingen

> Internationaal van Wassenaer Concours
> Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds
» lees meer

> Eista Werf (Doerak)
> Kasteel Duivenvoorde
> Kasteel Duivenvoorde Collectie
> Kasteel Nederhemert
> Kasteel Twickel
> Kasteel Twickel huisarchief
> Landgoed "De Eese"
> Landgoed "De Eese" Wikipedia

FAMILIE-FOTOARCHIEF:

https://www.wassenaer.net/fotoarchief/ (je hebt een username en password nodig; contact de webmaster!)

AUDIO:

> Unico Wilhelm van Wassenaer: 6 Concerti Armonici

ARCHIEVEN:

Het Nationaal Archief
Als onderdeel van het Project heeft het Nationaal Archief de inventarisatie ter hand genomen van het zeer omvangrijk archief van de Van Wassenaers. Onder de naam "Wassenaer, de Oudste", Het archief van de familie Van Wassenaer van Duvenvoorde in Hollands adelsperspectief, Inventaris Van Wassenaer van Duvenvoorde 1226 - 1996, is dit project inmiddels afgerond. Op 4 oktober 2002 vond ten huize van het Nationaal Archief te Den Haag de uitreiking plaats van "Wassenaer, de Oudste", het archief van de Familie van Wassenaer van Duivenvoorde. Zie Boeken > "Wassenaer, de Oudste"

> Huisarchief Twickel
Naast archiefstukken over de geschiedenis van Twickel omvat het Huisarchief ook stukken over andere bezittingen van de kasteelbewoners, zoals de goederen rond Wassenaar, de aan de graafschap Bentheim grenzende heerlijkheid Lage en het Hof te Dieren.  

In 1993 verscheen een inventaris onder de titel Inventaris van het Huisarchief Twickel 1133 – 1975. Deze uit zeven delen bestaande gedrukte archiefinventaris is gedigitaliseerd en kan online worden geraadpleegd. Ga daartoe naar inventaris online >>

Bronnen

Bronnen

> Wikiwand.com: Van Wassenaer
> Wikipedia.org: Van Wassenaer
> Wikimedia.org: House of Wassenaer
> Delpher.nl: van Wassenaer
» lees meer

LITERATUUR:

De nu volgende opsomming is ontleend aan het Huisarchief Twickel

1) Aalbers, J., 'Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam (1692 - 1766)', J. Folkerts e.a. red., Overijsselse biografieën.
Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars, III, Meppel/Amsterdam, 1993, p. 126 - 131. Familie Van Wassenaer

2) Beelaerts van Blokland, W.A., 'Jongere takken van het geslacht Van Wassenaer, voor 1300 daaruit voortgesproten I', De Nederlandsche Leeuw, XL (1922), kol. 298 - 309. Familie Van Wassenaer

3) Beelaerts van Blokland, W.A., 'Het oudste Wassenaer-zegel met de drie wassende manen', De Nederlandsche Leeuw, IL (1931), kol. 1 - 4. Familie Van Wassenaer

4) Beninga, S., 'Chronickel der Vriescher landen en der stadt Groningen', Nidek, M.B. van, Analecta medii aevi. Oude en nooit voorheen gedrukte Nederlandsche geschiedenisboeken, I, Amsterdam/Middelburg, 1725, p. 352 - 354. Familie Van Wassenaer

5) Bosscher, Ph.M., 'Een raadselachtige figuur in onze maritieme geschiedenis. Jacob baron van Wassenaer-Obdam (gesneuveld 13 juni 1665)', Jaarboek van de Koninklijke Marine 1965, p. 246 - 253. Familie Van Wassenaer

6) Catalogus, statuarum, hermarum, capitum, figurarum, lucernarum, vasorum, utensilium &c. &c. (...) quae illustrissimus comes De Wassenaer summo studio collegit, 's-Gravenhage, 1750. Familie Van Wassenaer

7) Catalogus of naamlijst van schilderijen, met derzelver prijzen, zedert een langen reeks van jaaren zoo in Holland als op andere plaatzen in het openbaar verkogt. Benevens een verzameling van lijsten van verscheijden nog in wezen zijnde cabinetten uitgegeven door Gerard Hoet, dl. 2., 's-Gravenhage, 1752, p. 290 - 298 en 401-403. Familie Van Wassenaer

8) Draaijers, E.F., Lowestoft. De laatste zeeslag van Jacob van Wassenaer-Obdam, doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht, (1997). Familie Van Wassenaer

9) Dubois, S., 'Le noble als opéra bouffe', Lettre de Zuylen, 1978, no. 3, p. 7. Familie Van Wassenaer

10) Dunning, A., Count Unico Wilhem van Wassenaer (1692 - 1766). A master unmasked or the Pergolesi-Riciotti puzzle solved, Buren, 1980. Familie Van Wassenaer

11) Dunning, A., 'Un gentilhomme hollandais', Revue de musicologie, LXXIV (1988), p. 27 - 51. Familie Van Wassenaer

12) Dunning, A., Count Unico Wilhelm van Wassenaer and the Concerti Armonici, Wassenaar, 1990. Familie Van Wassenaer

13) Dunning, A. en W. Brabants (ed.), Unico Wilhelm van Wassenaer. Three sonatas for Alto Recorder and Basso Continuo, Amsterdam, 1992. Familie Van Wassenaer

14) Geyl, P., 'Een opvoeding in de achttiende eeuw', P.J. Blok en N. Japikse, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 5e reeks, 9e dl., 's-Gravenhage, 1922, p. 231- 268. Familie Van Wassenaer

15) Goelema, W.E., 'Carel George van Wassenaer (1733 - 1800)', J. Folkerts e.a. red., Overijsselse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars, I, Meppel/Amsterdam, 1990, p. 182 - 185. Familie Van Wassenaer

16) Graaf, J. de (ed.), Scheepsjournaal van admiraal Jacob van Wassenaer van Obdam betreffende eene reis van Hellevoetsluis naar Lissabon en terug in 1657, Deventer, 1923. Familie Van Wassenaer

17) Grove, G.L. (ed.), Journalen van de admiralen Van Wassenaer Obdam (1658/59) en De Ruyter (1659/60), Amsterdam, 1907. Familie Van Wassenaer

18) Hagen, H.J. en O. ter Kuile, 'Drie horizontale zonnewijzers gegraveerd door David Coster (overl. 1752), Antiek, XVII (1983), no. 6, p. 297 - 308. Familie Van Wassenaer

19) Hagen, H.J. en J.A.F. Rijk, 'De zonnewijzers van David Coster', De Zonnewijzerskring voor belangstellenden in de gnomica, XII (april 1982), p. 553 - 589. Familie Van Wassenaer

20) Klooster, L.J. van der, 'Daniël Marot en de graaf Van Wassenaer Obdam. Rondom een brief uit 1711, Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond, LXXIV (1975), p. 135 - 143. Familie Van Wassenaer

21) Klooster, L.J. van der, 'Over de herkomst van de Van Wassenaer's en de Van Raaphorsten en van Jacob, burggraaf van Leiden', De Nederlandsche Leeuw, C, (1983), kol. 175 - 194. Familie Van Wassenaer

22) Mensema, A.J., 'Carel George van Wassenaer. Grootredenaar der orde 1761 -1763', Thoth. Tijdschrift voor vrijmetselaren, XXVI (1985), no. 4, p. 168 - 173. Familie Van Wassenaer

23) Milo, T.H., e.a., Wassenaer en de zeemacht. Jacob van Wassenaer Obdam en zijn tijd, Wassenaar, 1965. Familie Van Wassenaer

24) Nierop, H.F.K. van, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw, 's-Gravenhage, 1984. Familie Van Wassenaer

25) Nispen, C.A.I.L. van, De gouverneurs van Willemstad (1583 - 1795), I, 1978, p. 49 - 56. Familie Van Wassenaer

26) Obreen, H.G.A., Geschiedenis van het geslacht Van Wassenaer, Leiden, 1903. Familie Van Wassenaer

27) Ottenheim, K., e.a. (red.), Daniël Marot. Vormgever van een deftig bestaan, Zutphen, 1988. Familie Van Wassenaer

28) Rasch, R. e.a., Unico Wilhelm van Wassenaer, staatsman en componist, Zutphen, 1993. Familie Van Wassenaer

29) Rietstap, J.B., 'Van Wassenaer', Wapenboek van den Nederlandsche adel, met genealogische en heraldische aantekeningen, II, Groningen, 1887, p. 253 - 260. Familie Van Wassenaer

30) Scholten, F., 'De apotheose van de held: Bartholomeus Eggers en het monument voor Jacob van Wassenaer Obdam in Den Haag, 1667', Oud Holland, 1995, no. 1/2, p. 63-88. Familie Van Wassenaer

31) Unico van Twickel, Componist en Diplomaat 1692 tot 1766, Delden, 1992. Familie Van Wassenaer

32) Veenendaal, A.J. (ed.), De briefwisseling van Anthonie Heinsius, 1702 - 1714, XV dln., R.G.P., grote serie, 's- Gravenhage, 1976 - 1996 (Wordt voortgezet). N.B. Betreft ook Sicco van Goslinga. Familie Van Wassenaer

33) Viegen, H. van, 750 Jaar Ridderlijke Duitsche Orde in Maasland, Maasland, (1991). Familie Van Wassenaer

34) Wijn, J.W., 'Het tijdperk van de Spaanse successieoorlog', Het Staatsche leger, VIII, 's-Gravenhage, 1956. Familie Van Wassenaer

35) Wildeman, M.G., 'De oudste grafboeken der Groote of St. Jacobskerk te 's Gravenhage', De Navorscher, (1892), p. 579 - 588. Familie Van Wassenaer

36) Evertsz., U.A., en G.H.M. Delprat (eds.), Mémoires rélatifs … la guerre de succession de 1706 - 1709 et 1711 de Sicco van Goslinga, Leeuwarden, 1857. Aanverwanten familie Van Wassenaer

37) Leeuwen, J. van, Herinnering aan Sicco van Goslinga, grietman van Franekeradeel, curator der Friesche akademie, gedeputeerde te velde, ambassadeur tot verschillende gezantschappen als krijgs- en staatsman, Workum, 1844. Aanverwanten familie Van Wassenaer

38) Rappard, W.A. van (ed.), Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga 1697 - 1731, R.G.P., Kleine Serie, 's-Gravenhage, 1978. Aanverwanten familie Van Wassenaer

39) Slothouwer, G.M., De staatsman Sicco van Goslinga, grietman van Franekeradeel, 's-Gravenhage, 1885. Aanverwanten familie Van Wassenaer

40) Slothouwer, G.M., 'Het jaar 1709. Naar de bescheiden Van Goslinga en Vegelin van Claerbergen', De Gids, LI (1887), no. 6. Aanverwanten familie Van Wassenaer

41) Veenendaal, A.J. jr. (ed.), 'De memoires van Sicco van Goslinga. De ontbrekende gedeelten van 1706 en 1709', Mededelingen van de Sectie Militaire Geschiedenis Landmachtstaf, 1988, XI, p. 5 - 42. Aanverwanten familie Van Wassenaer

42) Brunt, A., 'Marie Cornélie van Wassenaer Obdam (1799 - 1850)', J. Folkerts e.a. red., Overijsselse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars, I, Meppel/Amsterdam, 1990, p. 186 - 189. Familie Van Heeckeren

43) Brunt, A.J., 'Rodolphe Frédéric van Heeckeren van Wassenaer (1858 - 1936)', J. Folkerts e.a. red., Overijsselse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars, III, Meppel/Amsterdam, 1993, p. 45 - 48. Familie Van Heeckeren

44) Thije, E.M. ten, Private muziekbeoefening in een 19de eeuw adellijk milieu. Cornélie van Wassenaer (1799 - 1850) en Isabelle Sloet (1823 - 1872). Met een catalogus van de 19de en 20ste eeuwse bladmuziek op het huis Twickel, provincie Overijssel. Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht, 1997. Familie Van Heeckeren

45) Wassenaer, C. de, A visit to St. Petersburg 1824 - 1825, bewerkt door I. Vinogradoff, Norwich, 1994. Familie Van Heeckeren

46) Cleverens, R.W.A.M., Het geslacht Van Heeckeren, Van Heeckeren van Kell, Van Heeckeren van Wassenaer, Ruurlo, Bingerden, Twickel, Dieren, De Wiersse, Rhederoord, Middelburg, 1988. Verscheidene complexen

47) Jansen, A., 'Het huis Twickel in 1713. Het buiten van Jacob van Wassenaer Obdam', Twickelblad, (1995), no. 3, p. 24-26 en 'Het huis Twickel in 1713 (II). De inrichting van de bovenverdiepingen' Twickelblad, (1995), no. 4, p. 16 - 17. Twickel; huis

48) Woerdeman, T., 'Een aanleg uit 1932 van barones Van Heeckeren van Wassenaer. De geschiedenis van de rotstuin van Twickel', Twickelblad, (1994), no. 2, p. 9-11. Twickel; kasteelpark

49) Kleerebezem, H.A., 'Baron R.F. van Heeckeren van Wassenaer en de Twickel centrale', Twickel bulletin, (1984), no. 18, p. 24 - 37. Twickel; waterleiding

50) Beelaerts van Blokland, W.A., 'Hoe de Wassenaer's Burggraven van Leiden werden', De Nederlandsche Leeuw, XL (1922), kol. 98 - 106. Leiden en Wassenaar, algemeen

51) Beelaerts van Blokland, W.A., 'De zegels der voorvaderen van Philips van Wassenaer, burggraaf van Leiden (1340)', De Nederlandsche Leeuw, XL (1922), kol. 176 - 181. Leiden en Wassenaar, algemeen

52) B. Ibeelings, 'De Hollandse paardenmarkten van de heer Van Wassenaer, de drie V's (1554 -1610), Historisch Tijdschrift Holland, 29e jrg. (1997), no. 2, p. 91 -106. Leiden en Wassenaar, algemeen

53) Janson, E.M.Ch.M., e.a., Wassenaer en zijn Baljuwhuis, Wassenaar, 1986. Leiden en Wassenaar, algemeen

54) Beelaerts van Blokland, W.A., 'Jongere takken van het geslacht Van Wassenaer, v••r 1300 daaruit voortgesproten; II Santhorst', De Nederlandsche Leeuw, 40e jrg. (1922), kol. 355 - 364. Santhorst

55) Ruepert, F., 'Vriendenkring van Haagse jongeren laat sporen na in huisarchief Twickel. De Orde van tombago, een literair college uit het begin van de achttiende eeuw', Twickelblad,(1998), no. 3, p. 17 - 19. Familie Van Wassenaer

56) Brunt, A, 'Marie Cornélie van Wassenaer Obdam, 1799-1850 (I). Levensschets van een voorbeeldige vrouw', Twickelblad, (1999), no. 1, p. 3 - 4. Familie Van Heeckeren

57) Thije, E.M. ten, Private muziekbeoefening in een 19de eeuw adellijk milieu. Cornélie van Wassenaer (1799 - 1850) en Isabelle Sloet (1823 - 1872). Met een catalogus van de 19de en 20ste eeuwse bladmuziek op het huis Twickel, provincie Overijssel. Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht, 1997. Familie Van Heeckeren

58) Thije, M. ten, 'Marie Cornélie van Wassenaer Obdam, 1799-1850 (II). Muziekbeoefening in een adellijk milieu', Twickelblad, (1999), no. 1, p. 5 - 6. Familie Van Heeckeren

59) Wassenaer, C. van, 'Marie Cornélie van Wassenaer Obdam, 1799 - 1850 (III). Verslag van een bezoek aan Brussel in 1820', Twickelblad (1999), no. 2, p. 20 - 21. Familie Van Heeckeren

60) Zoete, S. de, 'Het linnengoed van Marie Cornélie gravin van Wassenaer Obdam (1799 - 1850)', Textielhistorische Bijdragen (1997), p. 174 - 193. huis

61) Cleverens R.W.A.M., "Om reden van discretie...",  Herinnering aan C. barones  van Wassenaer-van Boetzelaer, Dame du Palais van Koningin Wilhelmina, 1868-1916 (Nobles c.v.)

62) Algemeen Rijksarchief, "Regesten van het fonds Wassenaar in het huisarchief Twickel, 1222-1599", publicatie 6, 1999.

63) Eva Bentis, In de Schaduw van de Avond, Uitgeverij Contact, 2000.

64) Heren van Stand - Achthonderd jaar Nederlandse Adelsgeschiedenis, eindredactie H.M. Brokken, Stichting Hollandse Historische Reeks, Drukkerij en Uitgeverij Protocol, 2001, ISBN 90-76775-03-6.

65) "Ambitie en Lust om Wel te Dienen" - De Maritieme Carrière van luitenant-admiraal Willem baron van Wassenaer (1712 - 1783), J.D. Vlot, 2002 

66) Wassenaer, de Oudste, Het Archief van de Familie Van Wassenaer van Duvenvoorde, dr. J.C. Kort, drs. R.C. Hol, Hilversum, Verloren, 2002, ISBN 90-6550-668-3.

 

Mail ons

Contact

Contact

Nadere informatie:

Arent van Wassenaer
Voorzitter bestuur Familiestichting van Wassenaer

E-mail: info@wassenaer.net