Wassenaer.net

De geschiedenis van het huis Twickel gaat terug tot 1347. Het jaar waarin Herman van Twickelo een huis kocht, dat vanaf 1389 werd aangeduid als het huis Twickel. Door vererving via vrouwelijke lijn is het huis van de Van Twickelo's, in respectievelijk de geslachten Van Raesfelt (1539), Van Wassenaer (1682) en Van Heeckeren (1831) gekomen. In 1953 bracht M.A.M.A. barones van Heeckeren van Wassenaer het landgoed Twickel onder in een Stichting. Over de relatie Twickel en de tak van Wassenaer Obdam raadplege men het daaraan gewijde hoofdstuk in de inleiding Huisarchief Twickel.

Het oudste gedeelte van het huidige huis is de uit 1551 daterende frontvleugel. In 1643 werd deze vleugel uitgebreid met een vleugel aan de zuidzijde. In 1676 trouwt de erfdochter van Twickel, Adriana Sophia van Raesfelt, met Jacob van Wassenaer Obdam (1645 - 1714). Hij is de zoon van de luitenant-admiraal Jacob van Wassenaer Obdam (1610 - 1665). Na het overlijden van Adriana's vader in 1682 komt het landgoed aan het geslacht Van Wassenaer Obdam.Het echtpaar Van Wassenaer - Van Raesfelt bouwt het huis verder uit. In 1692 verrijst achter de frontvleugel een aanbouw met een door een royaal trappenhuis verbonden beneden- en bovengalerij. In het oudere gedeelte van het huis ontstaan verschillende appartementen, bestaande uit twee in elkaar overlopende kamers en twee hierachter liggende kabinetten (kleine kamers). Na de afronding van de werkzaamheden aan het huis geeft Jacob van Wassenaer opdracht voor een nieuwe aanleg van de tuin. Hier verschijnt een barokke aanleg met lanenstelsels en parterres. Waarschijnlijk heeft de bekende architect Daniel Marot hierin de hand gehad. Ook de nazaten van Jacob van Wassenaer tonen belangstelling voor de tuin. Zijn zoon Unico Wilhelm laat rococo elementen aanbrengen. Op het voorplein van het huis verrijzen twee bouwhuizen. Tegen het einde van de 18de eeuw ontstaat in opdracht van kleinzoon Carel George een vroeg landschappelijke tuin. De laatste Van Wassenaer op Twickel, gravin Marie Cornélie, roept met haar echtgenoot baron Van Heeckeren van Kell de deskundigheid in van de tuinarchitect J.D. Zocher. De Engelse architect Robert Hesketh bouwt voor dit echtpaar een woontoren aan de Noordzijde van het huis.

Op Twickel worden veel stukken bewaard die samen hangen met activiteiten van de leden van het geslacht Van Wassenaer Obdam. Zo zijn er bijzondere voorwerpen en archiefstukken van de luitenant-admiraal Jacob van Wassenaer Obdam, de vader van de eerste Van Wassenaer op Twickel. Het manuscript van de partituur van de Concerti Armonici van Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam (1692 - 1766) berust in het huisar­chief. Hier zijn ook de bijzondere beheers­kaarten die Unico in 1726 liet maken voor de reorganisatie van het landgoed.

In de bibliotheek van Twickel staan nog zo'n 5000 banden, het restant van de enorme bibliotheek die werd aangelegd door Jacob en zijn twee zonen Johan Hendrik en Unico Wilhelm. In deze bibliotheek zijn ook tekeningen van de Van Wassenaers bewaard gebleven en ook staat er een vitrine met aan bewoners verbonden voorwerpen en reissouvenirs.

Door het huwelijk in 1767 van Carel George van Wassenaer Obdam met de Amsterdamse Elisabeth van Strijen, weduwe van Dirk Trip, ontstaan ruime financiële mogelijkheden. In 1772 wordt opdracht gegeven voor de aanleg van de 11 kilometer lange Twickeler Schipvaart voor de afvoer van textielproducten uit de huisnijverheid. Aan het eindpunt van de vaart verrees achter de herberg Carelshaven de in 1775 gebouwde en nog steeds in bedrijf zijnde Twickeler Houtzaagmolen. Daarvan bestaat ook een website, doe u kunt vinden door hier te klikken.

De herinneringen aan de laatste Van Wassenaer op Twickel, gravin Marie Cornélie, nemen ook nu nog op Twickel een belangrijke plaats in. Veel meubilair stamt nog uit de periode van haar huwelijk met Jacob van Heeckeren (1831 - 1850). Daarnaast zijn er bijzondere objecten als kledingstukken, speelgoed en borduurwerk van haar bewaard gebleven.

Introductie

Introductie

Op deze site wordt een beeld gegeven van 800 jaar familiegeschiedenis van één van de oudste adellijke geslachten, de Van Wassenaers. »lees meer

Op 3 november 2000 was het 800 jaar geleden dat voor het eerst een Van Wassenaer in schriftelijk gedocumenteerde vorm verscheen. Dat feit vormde de aanleiding voor een aantal evenementen dat in 2000 en 2001 gezamenlijk het Van Wassenaer-project uitmaakte. Deze evenementen werden georganiseerd door een samenwerkingsverband waarvan de Familiestichting van Wassenaer, de Stichting Duivenvoorde, de Stichting Twickel, de Stichting Hollandse Historische Reeks, de Stichting Internationale van Wassenaer Concours en het Nationaal Archief deel uitmaken. Een team van eminente historici heeft daarnaast een schitterend geïllustreerd boek geschreven. In het Haags Historisch Museum en op Duivenvoorde en Twickel zijn bijzondere rondleidingen georganiseerd. Het Van Wassenaerconcours stond eveneens in het teken van dit jubileum en ook het Nationaal Archief rondde in 2002 een bijzonder archiefproject af.
Op deze nieuwe website treft u nadere informatie aan over de familiegeschiedenis in het algemeen, de familieleden, de projecten, boeken, tentoonstellingen en evenementen.

Index
Nieuwe website

Nieuwe website

Welkom op de nieuwe site van de Familie van Wassenaer. De eerste versie van deze site hebben we gelanceerd in het jaar 2000, bij het 800-jarig bestaan van de familie. »lees meer

We hadden veel te vertellen, bijvoorbeeld over de tentoonstellingen in het Haags Historisch Museum en in de oude familiekastelen Duivenvoorde en Twickel, het in de Hollands Historische Reeks uitgegeven boek 'Heren van Stand' en over diverse archiefinventarisaties. Nu, twintig jaar verder, vonden we het tijd om de site op te frissen en aan te passen aan de context en de webtechniek van deze tijd. De site verwijst naar aspecten van onze familiegeschiedenis, kunstobjecten en naar de diverse stichtingen en instellingen waaraan wij direct of indirect zijn geliëerd, en geeft informatie over andere publicaties en tentoonstellingen als dat actueel is.
Mocht je naar aanleiding daarvan verdere informatie willen ontvangen, dan kun je die aanvragen op info@wassenaer.net.

Wij zijn Robert Koumans van NAIT Media Ventures heel dankbaar voor de productie van de nieuwe site. En Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds voor de financiering van deze update.

Wij wensen je veel plezier toe bij je rondgang over onze site. Als je wilt kun je feedback achterlaten door hier te klikken.

Arent van Wassenaer
Voorzitter bestuur Familiestichting van Wassenaer

Nieuws

Nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten van / over de familie.

Nieuws

Nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten van / over de familie.

Boeken

Boeken

Er zijn meerdere boeken gepubliceerd over de familie van Wassenaer.
Klik hier voor de lijst.

Activiteiten